Jump to navigation

1Gy

ver 2015

Alla elever som var med under SO-lektionen i fredags ficke en historietextbok. De räckte precis. Kommer någon idag som var frånvarande i fredags får de delar boken med en kompis. (Vi har beställt fler böcker.)


Rena rama forntiden: Skönhet och mode

Persiska riket del 1 och del 2

Rena rama forntiden: Den sanna historien
 

Historia upprepar sig.- Historien upprepar sig (därför att ingen lyssnar)

Epokerna förhistorien och forntiden - människans första tid

Tänk efter före (sidor 25-28)

Historia berättar och förklarar (sidor 6-7)

 
    
Ett historiskt problem (29)
Exemplet bronsåldersmordet
C14-metoden:
Åldersbestämning med kol-14-metoden:
Alla växter ”andas” koldioxid. Djur äter växterna och får i sig kolet ”på köpet”. Mängden av kol-14 minskar successivt (allt eftersom, genom radioaktivt sönderfall).
Hur gamla är resterna? Mät hur mycket kol-14 som finns kvar.


Människans berättelse... (sidor 26-28)

Människans spridning från Afrika

Förhistorien - hur allting började (sidor 30-33)


Klimatförändringar

och vad de ledde till (32-33)

Isens utbredning för ca 90 000 år sedan (s 31)

Redskap mm (33):
Så småningom utvecklade våra förfäder redskap mm av sten: Jakt- och fiskeredskap (spjutet, pilbågen, yxan), skinnskrapan (för att skrapa hudarna rena), synålen och väskan (praktisk för att bära).

Samlare, jägare, fiskare
·Human Report *4'  ·Song ["Stone Age Medley "] 2'
·Caveman Love ·Dragons Den (fire,wheel, beer) 2'30
·Trepanadol Headache Cure 4'30

Forntiden - när skriften kom (sidor 34-46)

De tidigaste samhällena (34-36)

 • Männsikan som samlare, jägare och fiskare (34)
 • Männsikan som boskapsskötare (35)
 • Männsikan som jordbrukare (bonde)  (35-36)
  book, dictionary, learn, school, translate iconJordbruksrev 1  2  29'   USA flagAgriculture rev. 5'   Jordbrukets historia 2'
   
  svedjebruk, floddalar

Jordbruket gjorde människan bofast (36-39)

 • Städer växte fram (36-37) • Det dagliga livet (38-37)
 • De första städerna: Civilisation 12'

Forntiden i Norden (39-40):

 • Stenåldern (36-37)→ Bronsåldern (37)→ Järnåldern (37)→ De äldsta byarna (37)
Vikingatiden Under åren 800-1050 reste nordbor (vikingar) ut i världen. De köpte och sålde. Tack vara sin överlägsen militär (med snabba båtar) kunde de plundra och kolonisera. Vikingarna också lärde sig att skriva med egna bokstäver som kallas runtecken. Till exempel θ och þ uttalades som i engelskans that eller thing.
Verklighetens vikingar (med Jan Guillou) 15' 

 Forntiden i Främre Orienten och Sydvästasien (41-46):

Egypten (42-44)

Pyramid of Djoser 2010.jpg

En stor stat: File:Speaker Icon.svgHatshepsut 3'Spännande historia! 14'
File:Gloriole.svgGravkammare File:Globeblack.PNG Karta • Info: Book of the Dead
Dentist 2'Mummy Song 2'Olympics* 5'
Make-up 3'Pharaoh Report 3'
Egyptian 2000 1' • Cleopatra: 1 2'  2 3'
Nya rön om egyptisk drottning
Khufu.JPG
jägare    bönder
Mesopotamien  guide icon Egypten
första städerna      första staten
  med fler  

Fundera och undersök! (sida 47)