Jump to navigation

OS

Gör en plansch om de första OS.Olympic Rings

I. OS-tanken

 • Vilka fick vara med?
   (Mer info: Impuls Historia 1, sida 46c.) 

II. Zeus (den främsta guden)

 • Till vilka ägnades OS?
  (Mer info: sida 46c)
 • Gör en plansch över berget Olympen (Spelplanen längst ner och gudarna uppe på berget) 

III: Idrottsgrenar

 • Skriva om och rita om grenarna.
  (Mer info: sida 46c)

IV. Spelarnas hem

 • Göra en storkarta över spelarnas hemstäder. Ta med på kartan Aten och Sparta och minst 6 grekiska städer till. (Klicka här eller går in på www.hi.espanol.se/stad  för en länk till en karta med fler grekiska städer. Städer som Rhodes, Croton, Elis, Megara, Thasos och Armenia.)

      Källa (under rubriken Famous athletes):
       http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Olympic_Games#Famous_athletes

V. OS-jämförelser

 • Aten eller Sparta:
  Vilken stad bäst fostrade idrottsstjärnor?
  (Mer info: Impuls Historia 1, sida 41c, 44c)
 • Jämför OS då och nu.