Jump to navigation

Revolutionernas tid

(med ungefärliga startår)

1700: Upplysningen Fransmannen Voltaire och de andra upplysningsfilosoferna förespråkade: frihet, jämlikhet, broderskap — istället för kungamakt och ståndssamhället.
1750: Industriella rev.

började ersätta hantverk.

1776: Amerikanska rev.

Nyhet: Ett land utan kung

1789: Franska revolutionen  Förändringarna i Europas viktigaste land påverkade hela Europa.

 

Nytt sätt att styra över ett land

  • Frankrikes riksdag bestod av tre stånd med en röst var: Adel, Präster och det tredje ståndet (= alla andra). Kyrkan och adeln anslöt sig till tredje ståndens krav på jämlikhet. De samlades i en NATIONALFÖRSAMLING.
  • Kungen var tvungen att gå med kraven, försökte fly utomlands, upptäckes och avrättas.
  • En kort frihetstid urartade i kaos på gatorna. Folket ropade efter en stark ledare. Napoleon tog makten med stöd av armén och inflytelserika. Adeln fick inte tillbacka sin upphjöd status. Inte prästerna heller.

Många länder tog efter Frankrike när det gäller bland annat

  • Avskaffa adelns och prästernas upphöjda status
  • Code Napoleon (lagar som gällde för såväl rika som fattiga)
  • Nya mått och vikter: meter, kilo, liter