Jump to navigation

Historia

Klass 7, vt 2017 • www.Hi.espanol.se •

Klicka
 ↓

Vad är historia v 1

En vetenskap som berättar vad som hände och när. Också: varför och vilka följder det fick.

Historia-experter:

 • Arkeologer undersöker lämningar (gamla grejer).
 • Paleontologer undersöker rester av levande varelser.
 • Historiker arbetar med skrivna källor (och muntliga berättelser).
 

Genetiska tester (kallas också DNA-tester). De ger info om:

 • genetiska sjukdomar (som sicklecellanemi)
 • mänsklig migration (invandring + utvandring = migration)
 • att människor fick barn med förmänniskor (ny upptäckt: de flesta människor bär 1-4% neandertal DNA) källa
 • ev. barn mellan människor och Cro-Magnon (tidiga människor)
 • familjerelationer (t ex om en viss man är far till ett visst barn)
    

C14-metoden
   (åldersbestämning med kol-14):
1 Alla växter ”andas” koldioxid.
2 Djur äter växterna.
3 De får i sig kolet ”på köpet”.
4 Mängden av kol-14 minskar allt 
  eftersom (genom radioaktivt sönderfall).
5 Hur gamla är resterna?
   Mät hur mycket C14 som finns kvar vid

  A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. Genetic tests (=DNA tests) give info about:
• genetic diseases (like sickle-cell anaemia)
• migration (= invandring + utvandring) 
• children between humans and pre-humans
   (Most people have 1-4% Neanderthal DNA) 
• possible children between humans and
   Cro-Magnon (early humans)?
• family ties (eg paternity tests).

Historia upprepar sig.- Historien upprepar sig. - Historien upprepar sig (därför att ingen lyssnar).

Förhistorien - hur allting började v 2

Den längsta perioden i mäniskans historia.  I Sverige: från när isen (inlandsisen) drog sig tillbaka och man vandrade in till vikingatidens slut (1050 e.Kr.).


 Klimatförändringar

och vad de ledde till

Isens utbredning för ca 90 000 år sedan
Att tolka lämningar: Neandertalmänniska/ Neanderthal Man 
Charles Darwin
Teorin om arternas uppkomst
Charles Darwins kontroversiell teori: De bäst lämpade växter, djur och människor överlever och får avkommor (barn).
 

Människan - Homo sapiens sapiens

Vi alla har ett urhem (för omkring 90 000 år sedan) i Afrika, den världsdel som klarade sig bäst undan bl a istiderna.

På väg från Afrika mötte våra mycket avlägsna ättlingar andra människo-arter. Till exempel: Homo erectus Homo erectus.JPG och neandertalmänniskan. De dog ut, men först fick neanderthalerna och homo sapiens sapiens barn ihop. Vi bär neanderthal-gener.

Vad särskiljer Homo sapiens?
Människor är bäst. Vi har tänder (för att tugga), stämband mm (för att tala), tänke- och minneförmågor, två ben (att stå på) och samarbetsförmågor.
       

Redskap mm (10):
Så småningom utvecklade våra förfäder redskap mm av sten: Jakt- och fiskeredskap (spjutet, pilbågen, yxan), skinnskrapan (för att skrapa hudarna rena), synålen och väskan (praktisk för att bära).

Samlare, jägare, fiskare
·Song ["Stone Age Medley "] 2'
· Caveman Love ·Dragons Den (fire,wheel, beer) 2'30

Forntiden v 3

Numera skiljer man ibland mellan förhistoria och forntiden. När det gäller Norden:

Förhistorien:
Apa till människa
Forntiden: Man följde smältande isen norrut. Symboler (ett förstadium till skrivning).
Historisk tid

 Att tolka lämningar:

arbetsblad:

File:Globeblack.PNG kartor:

 •  Kartor på sida 10 och här visar hur människan vandrat ut från Afrika och spridit sig.

textboken:

 •  Läs sidor 8-12. Svara på frågorna (på sidan 12).

Smågruppsdiskussion,
med redovisning

Image result for people icon
 • Diskutera: Hur levde Cro-Magnon-människorna?
 • ►Skriv sedan en berättelse om en dag hos dem.
 • Redovisa i slutet på lektionen.

film

Portal Guardian from Nimroud.jpg Mesopotamien mm v 4

Obs! Mesopotamien/ Mesopotamia kallas också Tvåflodslandet

Jämför:

Förhistorien: "Från apa till människan” (Den längsta perioden i mäniskans historia.)
  Forntiden: Människor följde den smältande isen norrut.
De lärde sig använder symboler (ett förstadium till skrivning/läsning).
  Historisk tid När människor började skriva. I Mesopotamien från 3000-talet f. Kr. I den amerikanska kontinenten efter Columbus (1500-talet e.Kr.)
Jämför: Männsikan som samlare, jägare och fiskare
  Männsikan som boskapsskötare
  Männsikan som jordbrukare (bonde)

arbetsblad:

File:Globeblack.PNG kartor:

 • Kartor i textboken och här visar Mesopotamiens två floder.

textboken:

 • Läs sidor 13-17. Svara på frågorna (på sidan 17).

🎬 film:

Obs! Filmerna använder sig av ordet Mesopotamien. Textboken
använder istället den svenska översättningen: Tvåflodslandet.

Pyramid of Djoser 2010.jpg Egypten mm v 5

De allra flesta egyptier har alltid bosätt sig nära Nilen. (En flod som är hela 6,853 km lång)./ The vast majority of Egyptians have always lived near the river Nile. (A river that i is 4,258 miles long.)

jägare    bönder
Mesopotamien  guide icon Egypten
första städerna      första staten
  med flera  

arbetsblad:

 • Mer info kommer

File:Globeblack.PNG kartor:

 • Kartor i textboken och här visar flodet Nilen.

textboken:

 • Läs sidor 18-21. Svara på frågorna (på sidan 21).

🎬 film:

Spännande historia! 14'
File:Gloriole.svgGravkammare Info: Book of the Dead
Dentist 2'Mummy Song 2'Olympics* 5'
Make-up 3'Pharaoh Report 3'
Egyptian 2000 1' • Cleopatra: 1 2'  2 3' 
 
Nya rön om egyptisk drottning

Mer info: Hatshepsut 2'

 • Den största pyramid uppförs av Farao (kung) Cheops UK flag Cheops/ Khufu→
                
På sitt eget språk hette han:
Hiero Ca1.svg Aa1 G43I9G43Hiero Ca2.svg                             
Khufu.JPG

Grekland v 6

(UK flag Ancient Greece)  Antiken = grekerna + romarna

 • Små, konkurrerande stadsstater
 • 'Demokrati' utvecklades i Aten
 • Stilbyggande konst och arkitektur
 • Förbättrade alfabetet (som förändras i Rom)

 

 

sidor 34-37

 

Kreta

 

Tjejer och killar möt en tjur

 

 

37-38Iliaden och Odysséen

 

Mosaiken visar Homeros med den sång-gudinna som grekerna trodde sprorrade hans skrivande. 2 300 år senare läser vi fortfarande hans böcker om hjälten Odysseus m. fl.39-41

 

Greker och perser

 

Perserna var en supermakt
  i nuvarande Turkiet.
  Krigade mot Grekland.
  Utbyte inom kultur, vetenskap.

 

41-45


Aten och Sparta

Grekland bestod av små, konkurrerande stadsstater.

Aten var den viktigast.
    Folkstyre för fria män.
    Ofta i konflikt med
    den nästviktigaste stad:  
    Sparta, en militärdiktatur.
    Dock enades grekerna för att
    kriga mot perserna.

 

45-48 

 

Kultur och natur

  

I Aten levde kvinnor och män helt olika liv.

Vasen visar Sappho. Hon läser till kompisar.
  Sappho var den mest känd kvinnlig artist.
  Hon skrev om sin kärlek till sina vänninor.
  Än idag heter ön hon bodde på Lesbos.

Sokrates (från Aten):
    Världens mest känd filosof
    Han frågade: Vad är rättvisa?
    Kan vi lita på våra sinnen?
    Vad är meningen med livet?
Aten: Inga mäktiga präster och kungar att lyda. Fria män kunde diskutera, undersöka, besluta.


Matematikern Eurlides m fl.
  tänkte vetenskapligt.


Aristoteles:
  vilje systematisera all info!


Aisopos sagor:
   Stork   Wind   Wolf   m fl

 

48-49

 

Alexander

Alexander: en berömd fältherre. Han erövrade Egypten, Persien och ändå till Indien. Skapade ett storvälde.


Kulturerna möttes.
   Blandningen kallas hellenismen
   (Hellas=Grekland).

 


50-51

 


OS

 

Klicka här för mer om
    de första Olympiska spelen

Romerska riket v 7

(UK flag Ancient Rome)  Antiken = grekerna + romarna

arbetsblad: Romarriket/ Ancient Rome


"Senātus Populus Que Rōmānus"
"Senaten och den romiska folket"
sida 52 Romarna
700 f.v.t.
→ 400
v.t.
 
 

Romarna — världens härskare. Romarrikets huvudstad var Rom.

 • De pratade latin (en föregångare till dagens italienska). De skrev med latinska bokstäver, så som vi gör än idag. (Andra alfabet används för bl.a. arabiska, ryska, kinesiska och japanska samt indiska språk.)
 • "Romarna härmade allt grekiskt, även de olympiska gudarna."
52-55 Stadsstaten
vid Tibern
700 f.v.t.
 
 
 • Romarriket var en republik. (=Den styrdes av allmänheten, "publiken", inte av en kung.) Lagarna stiftades (gjordes)  av Senaten (en församling av de rikaste), tillsammans med folkförsamlingen.
 • Romarriket (=romerska riket)  blir en stormakt: Rom erövade och styrde. Först över Italien. Roma förstörde Kartago (en mäktig stad i Tunisien) och sålde dess invånare som slavar. Med tid styrde Rom hela vägen från norra Afrika till centrala Europa och England. Överallt tillämpades Roms lagar. (Ligger till grund för våra lagar idag.)
 • Roms provinser: Alla områden utanför Italien kallades provinser. Provins-bo fick betala skatt till Rom.
 • Byggande: Imponerande byggnader, vattenledningar och vägar. (Ruiner finns kvar än idag på många håll.)
 • Ett slavsamhälle: Rom krigade för att fånga in människor som man tvingade arbetar som slavar, till exempel hemma hos rika.
 • Slavarna gör upprör ibland. Speciellt slavar som jobbade inom jordbruk och i gruvor behandlades illa. En slav hette Spartacus. Han ledde det största upproret. Det var framgångsrik ett tag men som misslyckades när ledaren Spartacus dog.

 

56

 

Julius Caesar
100 f.v.t.
→ 44
f.v.t.

 

 

 • Jules César en buste.jpgJulius Caesar: En krigshjälte
  Tog makten i Rom. Blev diktator (envåldshärskare).
 • Caesar mördades
 • Octavianus, Caesars adoptivson, tog över. Rom blev ett kejsardöme. Kejsaren (kungen)  styrde och tillbeds som en gud.
57-66 De första kejsarna
44 f.v.t.
→ 395
f.v.t.

 

 
 • Augustus skapar freden (som kallades på latin: Pax Romana).
 • Kejsaren blir en gud.
 • De första kristna
 • Kejsaren som älskade skådespel: Kejsare Nero var i särklass sämsta ledaren man kan tänka sig. Han såg fiender överallt och lät döda sin mor och en av sina hustrur. En annan hustru sparkade han ihjäl.
 • Kejsardömets storhetstid: Romerna och germanerna köpte och sålde varor på marknader. Under åren växte marknads-platserna. De blev städer. (Flera av städerna har numera en befolkning på över en miljon. Till exempel Köln och Mainz i Tysland och Wien i Österrike.)
 • Romerska mynt på Gotland visar att ön har varit en handels-station. Överallt där människor träffas sprids nyheter (på den tiden till exempel konsten att skriva).
 • Fest och nöjen i Rom: De fattiga hölls på gott humor genom att ge de bröd att äta och skådespel.
 • I en rik romares hus: Cordobaskolan har ett atrium. (Det störra rummet mitt i huset som är öppet upptill så att man ser himlen.) Också rika romare hade atrium med trädgård och bassäng. (Så ser det ut än idag på många håll i södra Europa.) Romarna åt i en stor matsal där de låg till bords (istället för att sitta).
 • Hem och familj: Tjejerna fick mer självständighet, fick studera och fick åka på stan.
 • Livet i Pompeii: Staden begravdes under aska och stenar från ett vulkanutbrott. Alla dog, mitt i sina dagliga liv. Staden glöms bort. 1600 år senare upptäcks den. Allt var kvar. Genom att studera den har vi lärt oss mycket om livet på den tiden.
 • Riket splittras: pga dålig ledning, splittring och folkvandringar. Kejsar Konstantin godtog kristendom som statsreligion. Men riket delades i Västrom och Östrom.
 • Den germanska folkvandringen: Hunnerna (en folkgrupp från Asien) invaderade centrala Europa. Germanerna flydde undan, till Västrom. De plundrade och förstörde staden Rom. Men Östrom (=Bysantinska riket)  fanns kvar i 1000 år till.

Mer info  

Prov och inlämningsuppgifter v 8

Mer info kommer

Mer info

Tidslinje

c. 1200  f.Kr. Trojanska kriget

(c. 1040  f.Kr.→)

(David, judarnas kung)

800 f.Kr.→

Stadsstater i antikens Grekland

776 f.Kr.→

Olympiska spelen

753 f.Kr.

Rom grundades

331 f.Kr.→

Alexander erövar, hela vägen till Indien

146 f.Kr.→

Rom besegrar Grekland.
Rom tar till sig grekisk kultur.

  49  f.Kr.→

Julius Caesar

  (6. f.Kr→)

(Jesus)

  79 e.Kr.

 En vulkan förstör staden Pompeji

c 300 e.Kr.

Kristendom blir statsreligion i Rom

c 500 e.Kr.

Rom faller

Syfte

källor inkluderar

 • Förstå ord och begrepp som härstammar därifrån
 • Reflektera över och värdera historiska uppgifter
 • Ha kännedom om:
  • litterära verk och författare (de mest betydeksefulla)
  • historien 
(framväxt, utbredning, tillbakagång)
  • vardagslivet (för olika samhällsgrupper)
  • det religiösa livet
  • det arv som vi fått (från Grekland inom idrott, matematik, politk, teater...)

Förmågorna

Analysförmåga • Kommunikativförmåga • Begreppsförståelse • Hantera info • Metakognitiv förmåga • Mer info

Arbetssätt

 • Läs Historieboken. Vad handlar sidorna om, i stora drag? Nyckelorden finns i rubriker, fetstil, kursiv.
 • Genomgångar då vi antecknar, ställer frågor (Vad kan det betyda att...) och ser skillnader/ likheter.
 • Jobbar självständigt och i grupper
 • Ser på film, främst från sli och från BBC
 • Spelar t ex Jeopardy
 • Ställer frågor till texter

Betyg

Du får ett bättre betyg om du visar att du att du kommit långt i din kunskapsutveckling och i din resonemangsförmåga (=läsförståelse, tolkning av uppgifter och logiskt tänkande):

Kunskaper↓ Betyg↓    Resonemang ↓
mycket goda A visar på samband och generella mönster
goda C utvecklade
grundläggande    E enkelt Betygsskalan med
betygen B och D
 • Dina provsvar tar upp det viktigast och är koncisa (infomationsrikt men kortfattat).
 • Budskapet i din seriestripp har en tydlig röd tråd. Seriestrippen visar dessutom att du förstått det historiska händelseförloppet.

Kursplanen

(Ur den nationella kursplanen i ämnet historia):

 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.