Jump to navigation

Den äldsta forntiden

U+21E8.gif Något är fel i varje mening. Rätta felen! U+21E6.gif
Correct the mistakes! 

sida 8 Den äldsta forntiden

 • De första människorna arbetade långa timmar./ The first people worked long hours.
 • Människor var bofasta i Treflodslandet./ People had permanent dwellings in "Three Rivers."
 • Man kunde köpa det mesta, om man hade pengar./ People could buy almost everything, if they had money.
 • Bönderna tvingade hövdingarna att betala skatt./ The farmers made the chiefs pay tax.
 • Persiska riket (Iran) sträckte sig från Indien till Amerika./ The Persian Empire (Iran) stretched from India to America.

s 8 Människans långa väg

 • Redan för 5 000 år sedan började en del apor gå på bakbenen./ As recently as 5,000 years ago some apes started to walk on their hind legs.
 • Aporna levde på marken./ The apes lived on the ground.
 • När aporna stod upp kunde de inte se lika långt. When the apes stood up, they couldn't see as far away.

sidor 8-9

 • Pyramiderna ligger i Arabia./ The Pyramids are in Arabia.

10 Förmänniskorna/ Prehumans

 • De levde i västafrika./ They lived in West Africa.

10 Våra förfäder var jagare och samlare/ Our Ancestors were Hunter-Gatherers

 • Jägarna och samlarna hade redskap av järn./ The hunter-gatherers had iron tools.

11

 • Jägare och samlarna hade katter./ The hunter-gatherers had cats.

11 Arvet från Cro-Magnon/ Legacy from the Cro-Magnon   

 • De åt bara råkost./ They ate only raw food.
 • Lucy var Franks flickvän. Hon fick sova på marken. (Se bildtexten.)/ Lucy was Frank's girlfriend. She had to sleep on the ground.

12

 1. Vi har inget gemensamt med Cro-Magnon-människorna./ We have nothing in common with the Cro-Magnon people.

Något är fel i varje mening ovan. Rätta felen!

â–º Nu, svara på frågorna på sida 12.

1.


2.


3.