Jump to navigation

Mesopotamien

U+21E8.gif Något är fel i varje mening. Rätta felen! U+21E6.gif
Correct the mistakes! 

sida 13 Tvåflodslandet

 • Jägarna och samlarna blev nomader.
 • De sparade kornen (frön) för att göra öl.
 • De använde sig av vilda djur.

sida 13 Jord, sol och vatten

 • Översämningarna var förrådande katastrofer.
 • Man kunde skördar varje höst, en gång om året.

s 13 Sumererna

 • De byggde städer i bergen.
 • Kart-texten: De första civiliationerna kallas för: översvämningskulturer.

sida 14

 • Bild 1: De hade el-drivna stridsvagnar.
 • Bild 2 - bildtexten: Sumerernas överpräst var viktigare än deras kung.
 • Kungen hindrade folket från att använda flodvatten.
 • Bönder betalade skatt med värdefulla stenar.
 • Prästerna öppnade förrådet om vintrarna så att de fattiga skulle få äta.

s 14 Sumeriska uppfinningar

 • De hade gott om träd så de byggde trähus.


sida 15

 • Sumererna kom på idéen att dela upp dagen i timmar.
 • De använde heller järn än brons för att järn är starkare.

s 15 Skrivkonsten

 • Skriften är en ganska viktig uppfinning.
 • Sumererna uppfann pennor och papper.

s 15 Den stora översvämingen

 • Den stora katastrofen var ovanligt svår torka.
 • s 15 Gudarnas straff
 • Bildtexten: Monumentet (stenen) visar hur Hammurabi gav lagarna till solguden.
 • Enligt sagan var gudarna arga på kungen.
U+21E8.gif Något är fel i varje mening. Rätta felen! U+21E6.gif
Correct the mistakes! 

sida 16 

 • Sumererna tog sagan om översvämningen från biblen.
  (Ledtråd: Den äldsta delen av biblen skrevs långt senare.)

s 16  Babylonierna

 • Huvudstaden hette Babylonien.
 • I Nya testamentet står det: "Öga för öga, tand för tand." Samma idén finns i kung Hammmurabis lag.

s 16  Assyrierna

 • Assyrierna var överlägsna trots att de inte kunde tillverka vapen och verktyg av järn.
 • Assyrierna kunde inte läsa.
 • Kartan: Tvåflodslandets stora floder heter Eufrat och Tigris. De rinner ut i Medelhavet.

s 17

 • Bilden: Kungen bär skagg och jagade älg.
 • Babylonierna tog över efter Persien.
 • De första civilisationerna kallas översämningskulturer.


Något är fel i varje mening ovan. Rätta felen!

â–º Nu, svara på frågorna på sida 17.

1.

Två.flods.landet

sumerer

stadsstat (stads-stat)

lydstat (lyd-stat)

kilskrift (kil-skrift)

babylonier

assyrier


2.


3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.