Jump to navigation

Reformationen

  • Letters of Absolution
  • själer ”reliker”
  • tyska Martin Luther professor och präst: Furste bestämmer religion
  • Johan Calvin: invånare väljer religion
  • Motreformationen, Jesuiterna
  • Olaus Petri (Olof Pettersson, smedson från Örebro) hade en bror, ärkebiskop Laurentius Petri: gudstjänst och bibel på svenska, präster fick rätt att gifta sig
  • Gustav Vasa gick hårt fram mot kyrkan, tog bestämmelserätt över kyrkans lära och rikedom
  • höjade tornet i slottet Tre kronor för att visa att kronan var högst
  • besegrade Lübeck