Jump to navigation

Romarriket efter Julius Caesar

De första kejsarna (sida 57)

 • Rikets ledning fanns kvar som tidigare. Ändå var det annorlunda. Vari bestod skillnaden?
 • Vad är ursprunget till ordet kejsare?

    Augustus skapar fred (sida 57)

 • Översätt Pax Romana till svenska.
 • Bibelns Josef och Maria reste. Varför?

Kejsaren blir gud (sida 57)

 • Vad är en akvedukt? (Ledtråd 1: vatten heter aqua på latin och agua.)
  (Ledtråd 2: UK flag aqueduct = vattenledning.)
 • Romarna firade de gamla gudarna. (Exempel: himlens herre Jupiter, dödsrikets Pluto, kärlekens Venus.) Det också tillkom nya gudar. Vilka nya tillkom?

De första kristna (sida 57)

 • Nya kristna grupper: En av dom som startade kristna församlingar hette…
 • Bildtexten: Maria födde Jesus. Vem var kejsaren då?

sida 58

 • De kristna straffades. På vilka grunder?

Kejsaren som älskade skådespel (sida 58)

 • Kejsaren slösade. Vad hette han?
 • Kejsaren sjung. Han spelade teater. Tyckte publiken om det? (Tänk själv!)
 • Den tidens sämsta ledare. En ond människa. Vad hette han?
 • En grupp, stor eller små. Vissa grupper funkar väl. Andra funkar inget vidare. En grupp som inte funkar är "dysfunktionell". (Inte funktionell - det funkar inte.) Tror du att kejsaren Nero växte upp i en dysfunktionell familj? (Tänk själv!) Motivera din åsikt. (= Ge anledningar till varför du tror att det är så.)

   

Kejsardömets storhetstid (sida 58)

 • Män från olika delar av riket styrde. Två av dem kom ifrån...
 • Trump vill bygga en mur mot Mexiko. Också romarna byggde murar. Ge ett exempel.

sida 59

 • Vad var städerna innan de var städer?
 • Romarna köpte in varor från olika håll. Vad köpte de in?
  Vad sålde romarna?

Romerska mynt på Gotland (sida 59)

 • Sveriges största ö var en plats där folk sålde och köpte. Där man träffade nya människor. Man hörde om nya sätt att göra saker. (Till exempel om konsten att skriva.) Vad heter ön?
 • Det finns likheter mellan olika sätt att skriva. (Till exempel mellan nordiska runor och romarnas tidigare bokstäver.) Hur kommer det sig?
runor i Norden tidiga latinska bokstäver senare latinsk bokstäver

sida 60

 • Kartan: Romarriket var stor. Vilka städer låg inom Romarriket när det var som störst?
  London?     Paris?     Wien?     Aten?     Jerusalem?     Babylon?     Kartago?     Alexandria?

Fest och nöjen i Rom — världens huvudstad (sida 60)

 • Hur hölls de fattiga på gott humor?
 • Vem betalade kalaset?

I en rik romares hus (sida 60)

 • Just nu är du i en byggnad. Mitt i den finns ett stort rum. Rummet är öppet upptill (så att man ser himlen). Varje rik romare hade ett sådant rum, med trädgård och bassäng. (Så ser det ut än idag på många håll i södra Europa.) Men, vad heter ett sådant rum?
 • Döda släktingar: Man kan titta på foto av dem. Hur gjorde man under romarriket?
 • Bildtexten: Vad heter torget?

sida 62

 • Bildtexten: Det finns stora statyer. Av vilka?

sida 63

 • Romarna satt sig inte till bords. Vad gjorde de istället?
 • Skulle de ha tyckt om snabbmat (hos McDonalds eller Burger King)? Vad tror du? (Tänk själv!) Motivera!
   
 • Varje master hade med sig en slav. Vad gjorde slavarna?
 • Efter maten var det underhållning. Var?

Hem och familj (sida 63)

 • Tjejerna och kvinnorna fick en ny roll. Ge exempel.
   
 • Hade kvinnor rätt att rösta?

Livet i Pompeji (sida 63)

 • Var staden en romersk stad?
 • Jobbade de lika hårt som dina lärare?
 • En stad begravdes under aska och stenar från ett vulkanutbrott. Vad heter staden?
 • Textrutan:  Vad dog kvinnorna av?
 • Textrutan:  Vad dog männen av?

sida 65

 • Vad menas med att "dagen blev natt"?
 • Under hela 1600 år var staden Pompeji begravd. När man upptäckte staden fanns allt kvar (som det var innan vulkanen begravde staden). Arkeologer har tagit bort asken. De har studerat staden och lärt mycket. Om den tiden. Om alla som bodde där. Om alla som dödades mitt i sina dagliga liv. Men vad ska man nu göra med ruinerna? Motivera! Tycker du att man ska:

     1. låt det vara – det är en begravningsplats
     2. lämna allt kvar – det är ett slags museum över den tiden
     3. återskapa den – bygga upp de gamla husen som de var
     4. jämna rubbet med marken – bygga något modernt

Riket splittras (sida 65)

 • Riket splittrades. Varför? (4 anledningar)

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
 • Kejsare Konstantin flyttade huvudstaden. Vad hette staden man flyttade ifrån?
  Vad hette staden man flyttade till?
  Staden man flyttade till - Vad heter den nu?
 • Vilken religion blev statsreligion?
 • Kartan: Vandalerna reste långt. Till slut kom de fram till Rom. Vad gjorde de där? (Ledtråd: Vad betyder en nutida tidningsrubrik som: "Vandaler förstörde lekställe".)
   

Den germanska folkvandring – staden Rom förstörs (sida 66)

 • Bildtexten: Man fick ledigt en dag i veckan. Vilken dag?
 • Hunnerna (en folkgrupp från Asien) invaderade centrala Europa. Detta invandring fick följder för germanerna. Vilka följder?
 • Hur länge till fanns Östrom? (på ett ungefär)